Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày (Hàn Thuyên)

Hôm nay, Thứ 7, ngày 18.4.2009, tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mc 16, 9-15


" Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọI loài thụ tạo"

Trang Tin Mừng hôm nay ghi lạI những lần Chúa Phục Sinh hiện ra và sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng: Hiện ra vớI bà Maria Mad (Ga20, 11-18); vớI 2 môn đệ trên đường Emmau (Lc24, 13-15) và vớI nhóm mườI một (Mc 16,14). Sau mỗI lần hiện ra là mỗI lần được sai đi; Sau mỗI lần thấy Chúa lòng tin các Tông đồ được củng cố…

" Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, lan báo Tin Mừng cho mọI loài thụ tạo". Đây là một lệnh truyền. Lệnh truyền này được ban bố sau khi Chúa Phục Sinh. Chứng tỏ lệnh truyền giáo phát xuất từ việc Chúa Phục Sinh và Chúa Phục Sinh là đích điểm của việc rao giảng Tin Mừng.

Lần lượt nhìn lạI các nhân vật được Chúa hiện ra:

- Bà Maria Mađalêna: Là ngườI phụ nữ bình thường, tộI lỗI nhưng có lòng mến Chúa (Mc 13,3); (Lc7,47).

- Hai môn đệ trên đường Emmau: Thất vọng, ngã lòng nhưng cũng c ó lòng mến Chúa.

- Nhóm mườI một: Là những dân chài bình thường, nóng nảy, cứng tin, hay tranh giành quyền bính…(Mc 10,41) nhưng có lòng mến Chúa (Ga21,17).

Việc Chúa hiện ra cho các phụ nữ, cho hai môn đệ trên đường Emmau, và cho nhóm mườI một chứng tỏ: Chúa yêu thương và trọng dụng những ai có lòng mến Chúa thật tình.

Hôm nay, con cũng được mờI gọI làm tông đồ của Chúa: cũng tộI lỗI, cứng tin…thậm chí có sự dốI trá, phản bộI Chúa nữa… thế nhưng, con vẫn tin rằng: Chúa mãi luôn chờ đợI sự hoán cảI nơi con, Chúa vẫn luôn im lặng để lấp đầy những lỗ hỏng trong tâm hồn do tộI lỗI gây ra, và vẫn mãi thương con…. chờ con…mong muốn con thi hành lệnh truyền: "hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọI loài thụ tạo".


Quyết tâm: yêu mến Chúa cụ thể qua những việc làm hàng ngày, làm như thể cho chính Chúa vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng yêu mến Chúa.

Hàn Thuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này