Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Lịch thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận


Tòa Giám Mục Phan Thiết

 
 

Kính gởi : Quí Cha

Thông báo : Lịch thuyên chuyển linh mục

 
 

Thứ Ba,     21/04/2009        : Cha Phêrô Nguyễn Huy Hồng về Vô Nhiễm.

Thứ Tư,    22/04/2009        : Cha Giuse Nguyễn Kim Anh về Tân Lý.

Thứ Năm, 23/04/2009        : Cha Giuse Nguyễn Hữu An về Kim Ngọc.

Thứ Sáu,   24/04/2009        : Cha Giuse Nguyễn Việt Huy về Phêrô Cao

 
 

Thứ Hai,    27/04/2009        : Cha Phêrô Đỗ Sự về Mân Côi.

Thứ Ba,     28/04/2009        : Cha Giuse Hồ Văn Thiện về Vinh Thanh

Thứ Tư,    29/04/2009        : Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh về Tân Tạo

 
 

                                               VP/TGM/PT

                                              
 

                                         Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này