Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - A

LỜI CHÚA : Ga 1, 29-34
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói : “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài : Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng : “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi : “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng : chính Ngài là Con Thiên Chúa”.
Suy Niệm:
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Hình ảnh con chiên bị đem đi sát tế. Hình ảnh con rắn đồng được Môisê treo lên khi xưa. Chính là hình ảnh con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu xuống thế làm người. Ngài chịu chết để cho con người được sống.
Lời tung hô “Ðây Chiên Thiên Chúa” trong thánh lễ mỗi ngày nhắc nhở chúng ta : con người trở nên cao quý vì đã được chuộc bằng máu vô giá của Ðức Giêsu Kitô.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, nhờ Máu Cực Thánh của Ðức Giêsu Con Cha, chúng con đã được trở nên vô giá. Xin cho chúng con biết quý trọng phẩm giá của mình, và biết trân trọng tha nhân. Vì đó là món quà quý Cha ban tặng cho chúng con. Lời tạ ơn luôn vang trên môi : Vâng, lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha, cùng với Ðức Giêsu Kitô Con Cha. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này