Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2008

Hinh

Bên Mẹ Tapao, sau cuộc hành hương đi bộ 17km, từ Đami. Ngày 08.12.2007

Hinh

Bên Mẹ Tapao, sau cuộc hành hương đi bộ 15km, từ nhà thờ Tánh Linh. Ngày 11.06.2007
Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này